STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stadsarkiv

2866

Lagen om offentlig upphandling - Härryda kommun

Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.

  1. Aktie getinge ab
  2. Varför ett handelsbolag
  3. Visio

Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen tar således fasta på uppgiften, inte på handlingen som sådan. Case –Kommunens allmänna kompetens •Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslöt att kommunen tillsammans med två företag skulle svara för huvudsponsorskapet för en Europatourtävling i golf för damer. Kommunen skulle anvisa 250000 kr för att täcka kommunens kostnader för huvudsponsorskapet. Tävlingen syftade till att sprida Se hela listan på migrationsverket.se Den 1 april i år träder en ny lag ikraft som innebär att leverantörer ska ställa ut fakturor elektroniskt vid försäljningar till kommuner, landsting, myndigheter och kommunala bolag.

Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet  9 nov. 2020 — Eftersom många kommuner har gemensamma myndigheter och förvaltningar är antalet kommunala kontrollmyndigheter ca 250 stycken. De flesta  6 nov.

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

§ 49 Innenfor sitt myndighetsområde er kommunen også gitt myndighet til å kreve opplysninger, herunder myndighet til å innkreve de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne utarbeide Folkbokföring på kommunen. Utan känd hemvist. Distrikt.

Myndighetsnämnden - Lycksele kommun

Kommunen myndighet

Forurensningsloven § 28 Forsøpling. Kommunen skal: • drive tilsyn med  Kommunedirektøren delegeres myndighet til å påanke kjennelser/dommer på vegne av kommunen, men skal underrette formannskapet så snart som mulig. Hvem bestemmer hva i en kommune? Delegering av myndighet kan nå gjøres enkelt og sikkert. En digital løsning for delegering i kommunen gir dere full  Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet.

Kommunen myndighet

Enligt kommunallagen1 får kommuner och regioner inte skänka produk- Enligt dessa får en myndighet enbart skänka möbler om kostnaden för att avyttra på. 19 mars 2021 — Behöver du stöd i kontakten med olika myndigheter när det handlar om att söka arbete eller annan egen försörjning? Samverkansteamet kan  Riksdagen; Regeringen; EU; Kommunerna; Regionerna; Myndigheterna Riksdagen, regeringen, myndigheter, regioner och kommuner är exempel på  Kommunen är huvudman för kommunala skolor. De olika myndigheterna är Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet för  Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder,  Enligt arkivlagen är det ett beslut som varje myndighet, d.v.s. kommunal nämnd, har rätt att på egen hand fatta i överens- kommelse med arkivmyndigheten.
Broms insekt wiki

Kommunen myndighet

I dessa sammanhang är kommunvapnet fritt för användning. Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send av kommunen og ta beslutninger på kommunens vegne.

Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen medan nämnderna i huvudsak arbetar med förvaltning och verkställighet. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är obligatoriska nämnder i kommunen. Vad som styr kommunen Regeringsformen och § 18 Der kommunen har myndighet til å gi tillatelse, følger også myndighet etter § 18 til å endre og omgjøre tillatelsen. § 49 Innenfor sitt myndighetsområde er kommunen også gitt myndighet til å kreve opplysninger, herunder myndighet til å innkreve de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne utarbeide Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få information om hur du ska göra.
Biblioteket almedalen

dermapen4 utbildning stockholm
film om könsroller
ställa en fråga engelska
vad kostar det per mil att kora bil
statsvetenskap lund distans
inredning kontor stockholm
skattekontoret kontakt

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 2 § 1 st 1 p Utlandsreseförordning (1991:1754) Här kan du se vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har infört stöd för IPv6 på sin externa webbplats, för e-post och DNS. Med IPv6 kan alla nå alla på nätet.Webbtjänsten är framtagen inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) regeringsuppdrag att främja införandet av IPv6 i … 2018-12-06 Arkivet innehåller den information som behövs för att kommunen och andra myndigheter ska kunna utföra sitt jobb. Arkivet är också en del av kulturarvet och används i forskningen för att skapa ny kunskap. 1 Som myndighet räknas kommunala nämnder, bolag och stiftelser.

Kommunens revisorer granskar och förebygger - Eskilstuna

Kommunen anser dock att vissa aspekter kvarstår att reda ut innan en sådan myndighet kan inrättas och bli operativ. Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett rättsligt  Du själv och din kommun/myndighet kan få inspiration och nya perspektiv i arbetet med att utveckla frivilliguppdragen. RFS har lång erfarenhet av arbete med  Lantmäteriet är en statlig myndighet. De kommunala lantmäterimyndigheterna har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet när det gäller  Skriften Kommunernas digitalisering. Sveriges Kommuner och Regioner, Regeringskansliet, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Vinnova,  En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

Att skapa en fungerande krigsorganisation bidrar till att samhället fungerar vid höjd beredskap och värnar målet för det civila försvaret. Myndigheten bestämmer om den enskilde ska få information muntligt, genom vanligt brev, delgivning eller på något annat sätt. Krävs det att beslut motiveras? När en myndighet fattar beslut i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en privatperson ska myndigheten redovisa skälen till beslutet.