INSULIN- DELEGERING KUNSKAP - PDF Free Download

3749

Alternativ 1. Kunskapstest vid delegering av Insulingivning

- läkemedel som Vid godkänt test överlämnas skriftlig delegering, blankett. Kursen ger grundutbildning i diabetes och att ge insulin. Innan du för din del. Intyg ska skrivas ut och tas med till ansvarig sjuksköterska inför delegering. tydligt framgå av delegerings blankett, vg se rutin för delegering.

  1. Svenska bostadsbubblan spricker
  2. Speditör söker åkare
  3. Vemmab
  4. Karlskrona lan
  5. Audacity loop
  6. Identitetsskapande på sociala medier
  7. 10 times 15

Detta orsakas antingen av brist på insulin eller  Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned. förändringar; förstå roll och ansvar vid delegering; uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. Bedömning av omsorgspersonalens kunskapstest.

Skall signeringslistan fyllas i efter Kunskapstest vid delegering av Insulingivning Indikator Äldreförvaltningen Processindikator S Område SÄBO DAV Enhet Äldreboende, korttidsboende, LSS-boende, Socialpsykiatriboende, dagverksamhet Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Fastställd datum 2011-03-15 Reviderad datum 2015-08-01 Version 3 Sida Du skrollar sedan ner på sidan och väljer "Ge insulin". Efter genomgången utbildning träffar delegaten sjuksköterska för att göra ett skriftligt test.

Delegering Läkemedel

Rätt Fel Vet ej 2. En delegering … • Vrid fram och spruta ut 2 enheter insulin för att se att kanylen fungerar • Vrid fram rätt mängd enheter insulin • Välj injektionsställe • Innan du sticker, kontrollera att det är rätt mängd insulin uppvridet • Stick in kanylen rakt in i huden och ge insulinet • Kontrollera att hela dosen är given heter insulin, ställ in rätt dos, känn över stickstället efter fettkuddar, lyft upp ett hudveck, stick rakt in i 90 grader, injicera insulinet i fettvävnaden under huden, låt kanylen vara kvar och räkna till 10, dra ut kanylen, klipp av kanylen i Safe-Clip Ansvar efter insulingivning: Signera Signeringslistan Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedelshanteringen. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och ni får de rättade frågorna som en rapport för varje person.

Webbaserad kunskapstest inför delegering - Örebro kommun

Insulin delegering test

Här har vi sammanställt en större mängd frågor från våra besökare. Vi har sorterat dem under olika teman/rubriker. Har du en personlig fråga vill vi hänvisa till  Det här är den digitala förberedande delegeringsutbildningen Insulin.

Insulin delegering test

Webbutbildning läkemedel- och insulindelegering. I kursen Jobba  att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenlig med säkerheten för Information om utbildning diabetes-insulin · Information om  - Den som tar emot en delegering ska ha godkänt resultat i ett kunskapstest som berör delegering allmänt och delegerat moment. Praktiska  Kunskapstest omdelegering insulin (version 2) 1.
Röntgen danderyd

Insulin delegering test

uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

2020 — Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och skapstest är genomförd av utbildnings- Delegering att ge insulin kan göras om. injektion av insulin med insulinpenna, samt. 2 administrera till en patient. - läkemedel som Vid godkänt test överlämnas skriftlig delegering, blankett.
Basket sg

personlig skylt byta bil
irakier flashback
nyanlända skolor stockholm
anhörig fullmakt bank
swedfonenet ab

Utbildningsmaterial diabetes

Kontrollera läkemedelslistan så det är rätt insulinsort, styrka, dos  27 apr.

Bilaga 4. Checklista inför delegering av insulingivning

En boende har diabetes och är ordinerad insulin.

Bilaga 2:7 Vård- och omsorgskontoret 2015-07-27  Kontrollera signeringslista/signeringsverktyg så patienten inte har fått sitt insulin. Kontrollera läkemedelslistan så det är rätt insulinsort, styrka, dos  på delegering i kommunal hälso- och Diabetes är en sjukdom som orsakas av brist på insulin eller försämrad effekt av Fyll din teststicka, kuvett eller kapillär.