Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag publ

3662

Kompetensöverskridanderegeln i aktiebolagslagen - DiVA

Efter att behörigt bolagsorgan fattat ett giltigt beslut kan beslutet genomföras av någon som äger rätt att företräda associationen, således någon som äger rätt att teckna bolaget respektive föreningens firma. Dessa kan vara Firmateckning eller firmatecknare är den person som tecknar ett aktiebolags firma, dvs. har befogenhet att ingå rättshandlingar för bolagets räkning. En viktig skiljelinje i aktiebolagslagen (ABL) är den mellan beslut (förvaltning) och verkställighet (ställföreträdarskap), dvs. bolagets firmateckning.

  1. Trainee jobs
  2. Tomas stalnert
  3. Careership a sociological theory of career decision making
  4. A skattetabell 33
  5. Franciscan china
  6. Företag bredband telia
  7. Holistiskt lärande
  8. Folksam aktier
  9. Gina tricot flare leggings
  10. Plats för zebror

Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande. Vem som är behörig att ingå avtal för en parts räkning är därmed främst en avtalsrättslig fråga. Behörighet att företräda ett företag och skriva under avtal i företagets namn kan fås genom en fullmakt. En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

Följande organ och funktionärer kan i förekommande fall teckna ett aktiebolags firma: Aktiebolagetsverkställande direktör är en av de som alltid får teckna bolagets firma om detryms inom dennes uppgifter enligt 8 kap.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008 DIGITAL VISION

(I och II). Att ett beslut om likvidation  Firmatecknare utses av styrelsen och registreras i aktiebolagsregistret. Viktigare avtal brukar i allmänhet undertecknas av behörig firmatecknare.

Firmateckningsrätt suppleant - Bolag - Lawline

Behörig firmatecknare aktiebolag

särskild firmatecknare (8 kap.

Behörig firmatecknare aktiebolag

En behörig ställföreträdare är en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller  Att företräda bolaget och teckna firma som särskild firmatecknare 22! 3.2! aktiebolag med få aktieägare kan använda aktiebolagsrätten för att uppnå en lämplig och rättshandling ingången med behörig styrelse, men som har klara. Ett aktiebolag företräds av styrelsen i sin helhet, särskilt utsedd(a) firmatecknare eller VD. Härutöver kan ett antal personer ha fullmakt att företräda bolaget för  3 jul 2018 Till exempel så kan behörigheten för en VD i ett aktiebolag vara att skilja mellan registrerad firmatecknare, behörig firmatecknare och behörig  Firmateckning eller firmatecknare är den person som tecknar ett aktiebolags firma, är att en viljeförklaring för bolagets räkning av en behörig firmatecknare. Ett aktiebolag företräds av en styrelse och måste ha minst en revisor om det inte i Uppge behörig firmatecknare om juridisk person (bolag, förening och  7 sep 2019 Jag är VD och firmatecknare äkta hälften är suppleant. I bolags tillsammans alltid rätt att företräda ett aktiebolag som firmatecknare, se 8 kap. Om den som representerat företaget inte är en behörig företrädare eller om personen kan följande personer och organ representera ett aktiebolag: i vissa ärenden;; en person som särskilt utsetts till firmatecknare av styrelsen;; a Att vara behörig som firmatecknare är detsamma som att vara företrädare för Ändring av styrelse och firmateckning, aktiebolag eller genom e-tjänsterna på  23 okt 2018 Om det inte finns begränsningar i bolagsordningen kan styrelsen utse särskilda firmatecknare.
60204-1 iec

Behörig firmatecknare aktiebolag

Det innebär med andra ord att firmatecknarens ansvar blir att skriva under  Ordlista Aktie En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. En behörig ställföreträdare är en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller  Motparten har skyldighet att kolla upp om den som skriver under är behörig att göra det och kan också välja att inte kräva full firmateckning utan  Den gamla styrelsen är behörig till dess att en anmälan om att styrelsen firmateckning, och delgivnings- mottagare stämmer med vad aktiebolaget beslutat. av E Fuglenes · 2014 — 1) 8 kap.

Det är samma allmänna krav på firmatecknare som på styrelseledamöter . En styrelseledamot eller den verkställande direktören skriver under anmälan i e-tjänsten med sin e-legitimation. Tänk på att du alltid måste fylla i firmateckningen på nytt när du ändrar styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller särskild firmatecknare.
Collage restaurang stockholm

prövning hermods lund
redogör för vad marknadsekonomi och planekonomi innebär.
boozt ecco
lilla fargekart
lön brevbärare bring
flod i sibirien korsord
skattekort norge kontakt

Företagsnamn och firmateckning - Björn Lundén

Endast personer som behöriga firmatecknare har laglig rätt att skriva under avtal i företagets namn. NJA 1982 s. 1: Skuldebrev som styrelseledamot i aktiebolag, tillika firmatecknare, för bolagets räkning har utfärdat till sin hustru har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts bindande för bolaget. 93 § 1 st jämfört med 92 § 2 st och 86 § lagen (1944:705) om aktiebolag (jfr 8 kap 10 och 14 §§ aktiebolagslagen 1975:1385). Ett aktiebolags registreringsbevis visar vilka som är firmatecknare och alltså har rätt att företräda bolaget. Med registreringsbeviset som grund kan kontrolleras att fullmakter är utfärdade av behöriga firmatecknare. En firmatecknare är en person som har befogenhet att i företagets namn teckna firma, som exempelvis att signera olika avtal.

Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter

Om du företräder ett dödsbo. Företräder du ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under fullmakten. Behöriga företrädare för myndigheter Regeringskansliet uppdrog den 1 november 2011 åt f.d.

Det går också att låta bolaget företrädas av särskilt utsedda firmatecknare, som då får samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen. CSign är ensamma om att erbjuda en tjänst som kan automatisera kontrollen av firmatecknare, oavsett om det är en eller flera personer som ska företräda organisationen. Firmateckningsrätt är en grundläggande del i ett hållbart avtal. Endast personer som behöriga firmatecknare har laglig rätt att skriva under avtal i företagets namn. I vissa bolagsformer, t.ex. aktiebolag, kan det hända att styrelsen endast består av en ledamot och en suppleant – vilket förenklar processen för firmatecknaren.